"Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія" - рецензований науковий журнал відкритого доступу, який відображає найбільш вагомі результати фундаментальних та прикладних досліджень у галузі філософських наук, які мають важливе теоретичне або практичне значення для розвитку українського суспільства, української та світової культури, вітчизняної та світової філософії.  

Окремою метою журналу є публікація результатів досліджень науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка та його академічних партнерів у галузі філософських наук.

Друкується чотири рази на рік. 

Як самостійне видання журнал зареєстровано у 2016 році.

Академічна історія журналу розпочинається з 1958 року як відокремленої серії загальноуніверситетського періодичного видання "Вісник". 

Зареєстровано
Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 22071–11971Р від 20.05.2016 р.

Засновник та видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02